Onder bewind gesteld: wat houdt dat in?

incassobureau Straetus

Onder bewind staan: het is een begrip waar iedereen hoogstwaarschijnlijk van heeft gehoord en waarbij je naar alle waarschijnlijkheid geen positieve associatie bij hebt. Het is dan ook iets waarvan je hoopt dat het jou niet overkomt. Maar wat houdt onder bewind staan eigenlijk precies in? Is het hetzelfde als onder curatele staan? En wat is dát dan? De antwoorden op dit soort vragen vind je in deze blog!

De betekenis van onder bewind staan

Wanneer je onder bewind staat, wil dit zeggen dat iemand anders jouw financiële belangen behartigt. Dit kan een officiële bewindvoerder zijn die door de kantonrechter wordt toegewezen, maar kan eveneens een particulier zijn die optreedt als bewindvoerder. De onder bewind gestelde mag deze in eerste instantie zelf aandragen. Regelmatig komt het dan ook voor dat bijvoorbeeld de partner of één van de ouders als bewindvoerder fungeert.

Iemand die onder bewind gesteld is kan niet zelf beschikken over zijn gehele dan wel een deel van zijn of haar vermogen. Dit houdt in dat de bewindvoerder bepaalt welke uitgaven wel en niet gedaan kunnen worden. Wanneer je hele vermogen onder bewind staat, vallen hieronder alle goederen die je bezit, waaronder ook je huis. Een gedeeltelijke onderbewindstelling kan bijvoorbeeld betekenen dat je nog wel zelf over boodschappengeld kunt beschikken, maar je huis, auto en/of dure verzameling bijvoorbeeld wél onder de bewindvoering vallen.

Waarom wordt iemand onder bewind gesteld?

Vooropgesteld: wanneer iemand onder bewind gesteld wordt, is dit geen strafmaatregel. Bewindvoering is bedoeld om iemand te beschermen tegen onverantwoorde uitgaven. In de meeste gevallen gebeurt dit wanneer iemand geestelijk niet in staat is om zelf weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Dit kan zijn als gevolg van een intellectuele achterstand, een aangeboren beperking of bijvoorbeeld mentale schade als gevolg van een ongeluk. Bewindvoering voorkomt dat iemand (dieper) in de schulden raakt en met incassobureaus te maken krijgt.

En hoe zit het dan met ondercuratelestelling?

Een begrip waarmee onderbewindstelling geregeld mee verward wordt, is ondercuratelestelling. Voor een groot gedeelte overlappen de definities van deze begrippen elkaar. Echter, in het geval van ondercuratelestelling beslist de curator over zowel financiële als persoonlijke beslissingen. Naast (grote) uitgaven kan het hierbij bijvoorbeeld ook gaan over persoonlijke verzorging of verpleging. Iemand die onder curatele gesteld wordt is namelijk handelingsonbekwaam en wordt zodoende geacht niet voor zichzelf te kunnen zorgen op persoonlijk en financieel vlak.