WOZ waarde Utrecht vaak ten onrechte te hoog geschat

De WOZ waarde Utrecht wordt vaak ten onrechte te hoog ingeschat door de Gemeente Utrecht. De WOZ waarde wordt altijd vastgesteld door de Gemeente waar je woont. De WOZ waarde van 2021 is een schatting van de waarde van je huis in 2020. De gemeente heeft mensen in dienst die woningen taxeren en de waarde daarvan bepalen. Niet alle woningen in de gemeente worden getaxeerd. De ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de WOZ waarde werken met computerprogramma’s die woningen kunnen vergelijken. Elke woning wordt vergeleken met enkele andere woningen. Welke woningen dat zijn kun je terug vinden in de WOZ beschikking. De WOZ waarde Utrecht kan daardoor verkeerd worden ingeschat. Wanneer je denkt dat de WOZ waarde van jouw woning niet juist is kun je bezwaar (laten) aanteken. Jaarlijks worden in Nederland meer dan honderdduizend WOZ-waardes naar beneden bijgesteld.

Bezwaar aantekenen tegen de WOZ waarde Utrecht, heeft dat zin?

Het heeft zeker zin om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ waarde Utrecht. Als je bezwaar laat aantekenen door een bezwaarmakers bureau dan is de kans dat het bezwaar gegrond wordt verklaard groter. Je kunt gratis gebruik maken van de expertise van de medewerkers van een bezwaarmakers bureau. Ze krijgen, bij gegrond verklaring van het bezwaar, alle uren en de kosten gemaakt zijn door het bureau betaald door de gemeente. Jij hoeft alleen maar een overeenkomst en een machtiging te tekenen om het bezwaar-aantekenen over te dragen aan het bureau. De medewerkers, van het bureau dat bezwaar gaat aantekenen namens jou, vragen het taxatierapport op bij de gemeente. Dan wordt beoordeeld of bezwaar maken haalbaar is. Ze willen wel weten welke argumenten je hebt om bezwaar aan te tekenen en hebben graag foto’s ter ondersteuning hiervan.

WOZ waarde is bepalend voor meerdere belastingen

De WOZ waarde Utrecht is bepalend voor meerdere belastingen. Hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger je belasting. Wordt de WOZ waarde van je woning verlaagd dan gaan ook de bedragen van die belastingen omlaag. Het kan nooit zo zijn dat de WOZ waarde wordt verhoogd dus leidt je bezwaar ook nooit tot hogere belastingen. De belastingen die gekoppeld zijn aan de WOZ waarde zijn:

 • De onroerendzaakbelasting (OZB);
  betaal je als eigenaar en als huurder van een woning, gebouw of grond
 • De waterschapsbelasting;
  betaal je als eigenaar of huurder voor het gebruik van de watervoorziening voor een alleenstaande of een meer persoonshuishouden.
 • De inkomstenbelasting;
  betaal je over je inkomsten uit werk en over je vermogen.
 • De vermogensbelasting;
  bepaal je als je vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt.
 • De roerende ruimtebelasting;
  betaal je als eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen en kiosken

Bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet

Wil je bezwaar aantekenen tegen de WOZ waarde Utrecht? Doe dat dan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaarschrift niet op tijd binnen is bij de gemeente dan wordt het niet meer behandeld. Dan kun je pas weer volgend jaar bezwaar indienen. Heb je een nieuwe woning gekocht en ben je het niet eens met de WOZ waarde dan kun je de WOZ beschikking opvragen bij je gemeente. Je hebt dan ook weer 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. De gemeente heeft de tijd tot 31 december 2021 om het bezwaar af- of toe te wijzen. Ze mogen die termijn ook verlengen, maar dat moet je voor 31 december weten.

Wordt het bezwaar niet toegekend dan kun je, samen met een medewerker van bezwaarmaker.nl een beroepsprocedure instellen.

Geef een reactie